Удължените срокове по ЗКПО са публикувани в Държавен вестник

udaljeni-spokove-po-zkpoНа основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
през 2020 г. сe удължават сроковете до 30 юни 2020 г. съобразно следните разпоредби на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане):

1. Чл. 92, ал. 2 – касае срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от лицата подлежащи на облагане с корпоративен данък.

2. Чл. 93 – се отнася за вноските за корпоративния данък на данъчнозадължените лица за съответната година, след приспадане на внесените авансови вноски.

3. Чл. 217, ал. 2 – по отношение внасяне на данъка върху разходите.

4. Чл. 219, ал. 4 и 5 – касае декларирането на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта и годишният отчет за дейността.

5. Чл. 241, ал. 2 – се отнася за внасянето на данъка за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

6. Чл. 252, ал. 1 – касае подаването на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, при положение, че подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година.

7. Чл. 253 – се отнася за срока за внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия.

8. Чл. 259, ал. 2 – касае подаването на годишна данъчна декларация за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби.

9. чл. 260 – се отнася за срока за внасянето на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Декларациите се подават в НАП, а вноските за данъка се плащат по сметката на компетентната данъчна служба. Освен тези срокове, има удължаване и на други срокове, които може да се намерят в Държавен вастник брой 28, от дата 24.03.2020 г.

Коронавирус и промени в НАП – Русе

nap-ruse-koronavirusНАП – Варна, офис Русе, въвежда редица промени в работното време и начина на работа с клиенти във връзка с епидемията от коронавирус.

Работното време на данъчния офис ще бъде с прекъсване за обезпаразитяване на вътрешните помещения, врати, инвентар и други повърхности достъпни за посетителите. Прекъсването на работния ден ще е от 12:30 до 13:00 часа. Дезинфекцията ще е съпроводена с проветряване на служебните помещения, за създаване на нормални условия за клиенти и работещи в сградата на НАП – Русе.

Отстоянието между клиентите, както и всички останали хора в данъчния офис трябва да е 1.5 м. с цел по-трудно заразяване при евентуален приносител. За целта ще бъдат предоставени информационни бланки от данъчната служба.

НАП препоръчва, офисите на агенцията да се посещават само при необходимост. Ползването на ПИК и електронен подпис, може да облегчи значително ситуацията свързана с контакти при условията от риск за разпространението на коронавирус.

От счетоводна къща Евристика, съветваме да се контактува и чрез куриерски и други фирми за пощенски услуги заради улеснения достъп, включително всякакви други варианти за дистанционни контакти с НАП посредством бърз досег.

Струпването на близкостоящи хора, както е потвърдено от много изследвания, е всред най-рисковите ситуации за заразяване с коронавирус. В последните новини се дава пример със стая от 100 човека, където се очаква 70 от тях да имат инокулация (закрепване) на вирус при внасяне на патоген. За другите 30 вирусът не се закрепва за лигавицата на дихателната система.