Как се определя годишния данък на автомобилите?

Годишният данък за леки и товарни автомобили, чиято маса по технически параметри не превишава 3,5 т. се определя съобразно изискванията на чл.41 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

Съставките на годишния данък за МПС са две – имуществена и екологична компонента.

За 2021 година, той се определя по следния начин:

ГДПС = ИмК x ЕК,

като:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент.

Неговото определяне се извършва от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, с коригиращ коефицент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следното изчисление:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от това каква е мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:

– до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;

– над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

– над 74 kW до 110 kW включително – 1,25лв. за 1 kW;

– над 110 kW до 150 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

– над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW;

– над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери съобразно това кога е произведен автомобила:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производствоКоефициент
Над 20 години1,1
Над 15 до 20 години включително1
Над 10 до 15 години включително1,3
Над 5 до 10 години включително1,5
До 5 години включително2,3

ЕК е екологичен компонент. Той се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, посочена в таблицата:

Екологична категорияКоефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“1,32
„Евро 3“1,10
„Евро 4“0,88
„Евро 5“0,63
„Евро 6“ и „ЕЕV“0,42

Изчислението за годишен данък на МПС не е сложно. Ако не Ви се занимава, а желаете да научите колко е новият данък автомобили за 2021 г., ние ще го пресметнем и изпратим на посочена от Вас електронна поща.

Местен данък на автомобилите за 2021 г., Община Русе

За 2021 г., собствениците на автомобили в Община Русе ще заплащат по-висок местен данък за МПС с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, предвид измененията на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе. Автомобилите са сортирани в шест групи, съобразно това каква е тяхната мощност. Въпреки, че основният мотив за новите налози е екологичното въздействие, от тях са пренебрегнати тези с газови и метанови уредби, тъй като те фигурират в калкулациите наравно с другите автомобили.

Вход на Местни данъци и такси – Русе

Годишният данък се изчислява по два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка изчислен от произведението на мощност и парична ставка за групата, коригирана с коефициент в зависимост от годината през която е произведен автомобилът. Имущественият коригиращ коефициент е толкова по-голям, колкото е по-ново МПС-то. Екологичният компонент на автомобила се определя в зависимост от екологичната му категория. Екологичният коригиращ коефициент на най-старите коли е най-висок, защото се приема че те най-силно замърсяват околната среда.

Заведените под отчет в Община Русе автомобили, според мощността на двигателя, са представени по следния начин:

леки и товарни МПС до 3,5 тона – мощностбр. 
до 55 kW22729 
превишаваща 55 до 74 kW21231 
превишаваща 74 до 110 kW28774 
превишаваща 110 до 150 kW5437 
превишаваща 150 до 245 kW2837 
превишаваща 245 kW247 
сума на всички партиди81255 

От таблицата е видно, коя е най-масовата мощност на автомобилите. Тя е от 75 kW до 110 kW. За тези преобладаващи автомобили увеличението се определя по същия начин, както и за останалите, без да се влияе от тяхната популярност. Прави впечатление увеличението на таксата за местен данък от 50 % при най-старите автомобили с мощност от 56 kW до 74 kW включително – предвид 21231бр. общо, с основание може да се счита, че над 20 годишните са със значителен дял.

Мотивите за драстичното увеличение при някои от над 20 годишните МПС, са без силна аргументация и дават предпоставки за социален нихилизъм. Практически, тежестта от прираста на общинските средства, ще бъде понесена от най-безпаричните фирми и граждани.

Малкото „утешение“ е, че механизмът за отстъпката от 5% на платилите до 30 април за цялата година не се променя.

По-надолу са таблиците с увеличенията, така както са публикувани в официалния сайт на Община Русе. За помощна съпоставка, може да се ползва групирането от таблицата с общия брой автомобили. Ако е нужна прецизност, съобразно регламентацията на чл.41, ал.1 от Наредба №20, на шестия ред трябва да са автомобили с над 245 kW мощност в съответствие с буква „е“ от разпоредбата, както и да е написано „Евро 6“ и „ЕЕV“ в последната таблица.

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2 – НАД 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW22,6331,949,310,78
74 kW48,3672,6724,312,03
110 kW146,41199,6553,244,44
150 kW223,25315,8192,567,71
200 kW387,20493,68106,488,87
250 kW635,25798,60163,3513,61

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 3 – НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW18,7024,205,500,46
74 kW39,9652,9112,951,08
110 kW121,00151,2530,252,52
150 kW184,50239,2554,754,56
200 kW320,00374,0054,004,50
250 kW525,00605,0080,006,67

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 4 – НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW19,4525,175,720,48
74 kW41,5655,0313,471,12
110 kW125,84157,3031,462,62
150 kW191,88248,8256,944,75
200 kW332,80388,9656,164,68
250 kW546,00629,2083,206,93

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 5 – НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW16,8320,793,960,33
74 kW35,9645,459,490,79
110 kW108,90129,9421,041,75
150 kW166,05205,5439,493,29
200 kW288,00321,3033,302,78
250 kW472,50519,7547,253,94

ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСТНИЯ ДАНЪК ПРИ МПС С ЕВРО 6  – ДО 5 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОСТ В kWРУСЕ 2020РУСЕ 2021УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВАУВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ
55 kW17,2021,254,050,34
74 kW36,7646,469,700,81
110 kW111,32132,8321,511,79
150 kW169,74210,1140,373,36
200 kW294,40328,4434,042,84
250 kW483,00531,3048,304,03
Спомен от информационната помощ за 2020 г., Местни данъци и такси към Община Русе

Предвид икономическата стагнация в гр.Русе и останалите населени места на общината, увеличенията на налозите затрудняват съществуването на малкия бизнес, отнемайки му неголеми, но изключително полезни за оцеляването ресурси. Гражданите не са по-назад, тай като в регионално отношение заплатите им са на по-ниски нива, сравнени с другите крупни общини на страната.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба № 20 – за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе е приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с Решение № 79 по Протокол № 7/28.02.2008 г., изменена с Решение № 447 по Протокол № 22/29.01.2009 г., решение № 748 по Протокол № 35/10.12.2009 г., решение № 783 по Протокол № 37/28.01.2010 г, решение № 1098 по Протокол № 54/27.01.2011 г., решение № 1129 по Протокол № 56/24.02.2011 г., решение № 25 по Протокол № 3/15.12.2011 г., решение № 266 по Протокол № 13/12.07.2012 г., решение № 841 по Протокол № 32/12.12.2013 г.; изм. с Решение № 1308 по Протокол № 47/26.02.2015 г., Решение № 186 по Протокол № 8/21.04.2016 г; Решение № 335 по Протокол № 13/19.09.2016г., Решение № 401 по Протокол № 16/15.12.2016 г. Решении № 231 по Протокол № 11/31.07.2020г.)

В чл. 41 ал.1 се определят стойностите на компонентите определящи Данък МПС за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т., годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

ЕК ( екологичен компонент ), този компонент е въведен от законодателя за да стимулира закупуването на по-нови автомобили, а не да наказва собствениците на по-старите. Това е видно от лявата част на коефициентите приети в ЗМДТ, като 60% е намалението за Евро 6 и 10% е увеличението за Евро 1 и 2, спрямо ставката за Евро 3.

Предлагам ЕК да се приеме на минималните ставки за всяка категория, като основните ми аргументи са че:

 • разликата между Евро 6 и Евро 1 и 2 е близо 3 пъти ( 275% ), а между Евро 5 и Евро 1 и 2 е близо 2 пъти ( 183% ) която разлика е достатъчно стимулираща да се закупуват автомобили с Евро 6 и 5.
 • предвиждат се промени в Наредба № Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства . Видно от промените на горепосочената наредба автомобилите ще бъдат разделени в пет екокатегории. В кoя eкoлoгичнa групa щe пoпaднe aвтoмoбилът щe зaвиcи oт Евро oт 1 дo 6 кaтeгoриятa или дaтaтa нa първa рeгиcтрaция и кoличecтвoтo врeдни гaзoвe, кoитo oтдeлят. Зa цeлтa нa вcякa кoлa щe бъдe cлoжeн eкocтикeр. В зaвиcимocт oт тoвa дaли aвтoмoбилът e дизeлoв или бeнзинoв щe ce мeри cъoтвeтнo димнocт или cъдържaниe нa въглeрoдeн oкcид в oтрaбoтeнитe гaзoвe, кaтo oт пoкaзaниятa cъщo щe зaвиcи в кoя групa щe пoпaднe автомобилът.
  Цeлтa нa прoмeнитe e нaй-зaмърcявaщитe aвтoмoбили дa бъдaт cпирaни в oпрeдeлeни зoни нa грaдa или дни, кoгaтo ca рeгиcтрирaни пикoви cтoйнocти нa врeдни eмиcии във въздухa. Тoвa щe ce рeшaвa oт oбщинaтa. Засега тази категоризация няма да влияе върху данъка на автомобила но показва, че екологичната категория на автомобила посочена в Свидетелство за регистрация на мпс ( талон на автомобила ) не винаги отговаря на действителното техническо състояние на автомобила и на количеството вредни газове които отделя. ИмК ( имущественият компонент ) се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила
Законодателя ясно е дефинирал стойностите на Кгп , като е оставил на Общинския съвет свобода за определяне само на СkW.

На предходно заседание на Общиснки съвет беше прита Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци. Тогава попитах “Общинска администрация“ този Данък МПС, повече като имуществен или повече като пътен го приемат? Ако е повече като имуществен с какво мощността на двигателя ( kW ) определя стойността на имуществото? Как се остойностява автомобил само по мощността на двигателя ( kW ), без да знаем: марка, модел, екстри, външен вид и техническо състояние? Защо автомобил с мощност 75 kW заплаща ДВА пъти по-голям данък от автомобил с мощност 74 kW, и то при еднаква година на производство и еднаква екокатегория? Защо за само 1 kW разлика се заплаща ДВА пъти по-голям данък? Това означава ли, че стойността на автомобил 75 kW е ДВА пъти по-голяма от стойността на автомобил 74 kW ? Защо от години в обществото се говори за “малкия данък“ и “големия данък“ на автомобилите?

В интернет пространството също не може да се намери отговор или информация на тема: «Остойностяване на автомобил само по мощността на двигателя».
Видно от Бюджет 2020 се очакват постъпления от Данък МПС в размер на 6 600 000 лева и планирани разходи от 5 269 000 лева за Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа». Това показва, че 80% от събрания Данък МПС се използват предимно за поддържане на улиците и ние трябва да разглеждаме този данък повече като пътен отколкото като имуществен. Тук трябва да си зададем въпросът, има ли причинно-следствена връзка между мощността на двигателя и износването на пътната настилка? При търсенето на отговор в интернет не успях да намеря дори минимална връзка или нещо подобно. Единствената подобна тема която прочетох, е за връзка между маса на автомобила и износване на пътна настилка.
При сега действащите ставки за СkW, за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:

 • 40 kW заплащат данък в размер на 16,46 лева
 • 55 kW заплащат данък в размер на 22,63 лева
 • 74 kW заплащат данък в размер на 48,35 лева
 • 75 kW заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Получената разлика между дължимия данък за автомобили до 74 kW и тези с по-голяма мощност, е от ДВА до над ТРИДЕСЕТ пъти. Така на практика по-голяма част от собствениците на леки автомобили участват в приноса за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа с твърде незначителен дял, при еднакви очаквания от страна на всички водачи на автомобили по отношение най-малко на качеството на уличните настилки. Предвид гореизложеното, считам за необходимо да се актуализира размера на ставката СkW за автомобили с мощност на двигателя до 74 kW, като с това правим стъпка в посока въвеждане на СПРАВЕДЛИВОСТ при определянето на този данък. Предложението ми е това да стане на две стъпки като:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW; Видно от таблицата по-долу, дължимия данък за 2021 година за автомобили попадащи в най-утежнения вариант, а такива са автомобили над 20 години от датата на производство и без екологична категория, или екологични категории Евро 1 и Евро 2, се получава че:
 • 40 kW ще заплащат данък в размер на 33,88 лева
 • 55 kW ще заплащат данък в размер на 46,59 лева
 • 74 kW ще заплащат данък в размер на 80,59 лева
 • 75 kW ще заплащат данък в размер на 99,83 лева
 • 110 kW ще заплащат данък в размер на 146,41 лева
 • 130 kW ще заплащат данък в размер на 193,48 лева
 • 150 kW ще заплащат данък в размер на 223,25 лева
 • 170 kW ще заплащат данък в размер на 329,12 лева
 • 210 kW ще заплащат данък в размер на 406,56 лева
 • 245 kW ще заплащат данък в размер на 474,32 лева
 • 300 kW ще заплащат данък в размер на 762,30 лева
  Това предложение ще допринесе 600 000 лева за 2021 година и 1 000 000 лева за 2022 година в повече за бюджета на Община Русе, ще въведе повече СПРАВЕДЛИВОСТ и при запазване на сегашното съотношение 80% от Данък МПС да са за Дейност 606, ще има финансов ресурс за навременен ремонт на повече улици в град Русе и малките населени места, както и за изграждане на паркинги с което да се реши нарстващата нужда от паркоместа.

Относно финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба- при приемане на предложените изменения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства, даже напротив при правилното ѝ прилагане ще има допълнителни постъпления в общинския бюджет.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§ 1. В глава II, Раздел IV се правят следните изменения и допълнения:
чл.41:
алинея 1 се изменя така:
„(1)За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
  ИмК = СkW x Кгп,
  където:
  СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:
  а) до 55 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,70 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,00 лв. за 1 kW;
  б) над 55 kW до 74 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 0,90 лв. за 1 kW;
  считано от 01.01.2022 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  в) над 74 kW до 110 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,10 лв. за 1 kW;
  г) над 110 kW до 150 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,23 лв. за 1 kW;
  д) над 150 kW до 245 kW включително – считано от 01.01.2021 г. 1,60 лв. за 1 kW;
  е) над 245 kW – считано от 01.01.2021 г. 2,10 лв. за 1 kW;
  Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

 1. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:
  считано от 01.01.2021 г.

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0,80
„Евро 5“ 0,60
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40

ВНОСИТЕЛ:
ДЕЯН НЕДКОВ
Общински съветник от групата общински съветници МК „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ /СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДВИЖЕНИЕ 21/