Сериозен прираст на подадените онлайн данъчни декларации в НАП

Средно за около 10 минути, над 13000 физически лица за едно денонощие са подали своите данъчни декларации за 2020 г., чрез ползване на предварително попълнени данни в системата на НАП. Към сегашният момент, близо две трети от всички данъчни декларации на физически лица са подадени онлайн.

Фокусирането върху декларирането обхващащо доходите на физическите лица от страна на НАП, не остави без последствия елекронната система, касаеща юридическите лица. Невъзможно е подаване на декларацията за фирми, тъй като липсва такава възможност в електронния модул „Декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ“ на агенцията.

Подаването на декларацията за данъци по ЗДДФЛ от физическите лица, може да се извърши в срок до 05.05.2021 г., а отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране на доходите по електронен път до 31.03.2021 г., като лицето не трябва да има неплатени публични задължения.

Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от данъчно облагане

Според новинарско съобщение на НАП от 09.03.2021 г. тези доходи, които са с произход от електронна търговия и са с наложен платеж, подлежат на предварително записване в годишната данъчна декларация на физическите лица. Електронната услуга с предварително попълнени данъчни декларации стартира от 16.03.2021 г. Тези декларации са видими в електронния портал на НАП.

Преценката какви са тези суми пада върху лицето декларатор, дали сумите от т.нар.онлайн търговия са от продадени лични вещи или от продажба на активи с характеристика на стоки, произведени или закупени с цел да се препродадат, като така се осъществява търговска дейност. Ако има търговия, доходите от нея се посочват от физическите лица в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

НАП предоставя допълнителна информация за това кои доходи са облагаеми и кои не са облагаеми. Ако желаете да получете данъчна консултация извън НАП, не се колебайте да ни позвъните или да изпратите email за Вашия казус.

Автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД.