Санитарна дезинфекция в НАП-Русе

Въпреки, че в рамките на работното време на НАП-Варна офис Русе не е предвидено спиране на работа в часовия интервал между 09:00 и 17:30 часа, посещенията на място във вътрешните помещения, където се намират гишетата за обслужване на клиенти, се преустановяват за времето от 12:30 до 12.45 часа. Основанието е – санитарна дезинфекция съгласно указанията на Националния оперативен щаб срещу Ковид -19.

Санитарна дезинфекция в НАП-Русе

Националната агенция по приходите (НАП) e държавен орган със специализирани функции, за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания. Тя се състои от централно управление и териториални дирекции. За гр.Русе е обособен офис на НАП, който е в състава на териториална дирекция Варна.

Кои стоки са с висок фискален риск?

Във връзка обхвата на стоки подлежащи на по-особен контрол от данъчната служба, често възниква въпросът кои са тези материални активи, определяни като стоки с висок фискален риск. Връзка с него може да има начинът по който те трябва да се декларират в електронната система на НАП, тъй като от 01.06.2021 г. в портала за електронни услуги на приходната агенция, в група „Фискален контрол“ е активирана новата услуга за подаване на информация чрез квалифициран електронен подпис. Чрез услугата освен да пoдaвaт информация зa пpeвoз нa cтoĸи c виcoĸ фиcĸaлeн pиcĸ, ĸлиeнтитe щe мoгaт дa правят и cпpaвĸи за контрола въpxy пpeвoзa нa pиcĸoвитe cтoĸи oт данъчните органи. По-долу представяме списъка, които се прилага при определяне кои стоки са с висок фискален риск:

СПИСЪК НА СТОКИТЕ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
НаименованиеМерна единицаИндикатор за бързоразваляща се стока (Y-да, N-не)код по КН
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Цели или половин труповеkgY0201 10 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки:  Компенсирани четвъртинкиkgY0201 20 20
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасованиkgY0201 20 30
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасованиkgY0201 20 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: ДругиkgY0201 20 90
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: ОбезкостениkgY0201 30 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:Цели и половин труповеkgN0202 10 00
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасованиkgN0202 20 30
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:  Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасованиkgN0202 20 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други задни четвъртинки разфасовани или неразфасованиkgN0202 20 90
Меса от едър рогат добитък,замразени:Обезкостени:Предни компенсирани четвъртинки,едната съдържа предната четвъртинка,цяла или нарязана на макс.5 парчета,а другата-задната четвъртинка без филетоkgN0202 30 10
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени австралийскиkgN0202 30 50
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други предни четвъртинки разфасовани или неразфасованиkgN0202 30 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свинеkgY0203 11 10
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине: ДругиkgY0203 11 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Пресни или охладени: Бутове и разфасовки от тяхkgY0203 12 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Плешки и разфасовки от тяхkgY0203 12 19
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други – необезкостени разфасовки от свинско месоkgY0203 12 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Предни части и разфасовки от тяхkgY0203 19 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Котлети и разфасовки от тяхkgY0203 19 13
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тяхkgY0203 19 15
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки (св.врат/св.филе)kgY0203 19 55
Пресни, охладени обезкостени свински разфасовки: ДругиkgY0203 19 59
Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени: Други – обезкостени разфасовки от свински месаkgY0203 19 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Цели или половин трупове: От домашни свинеkgN0203 21 10
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други – замразени разфасовки от домашни свинеkgN0203 21 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Бутове и разфасовки от тяхkgN0203 22 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени:  Плешки и разфасовки от тяхkgN0203 22 19
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други – замразени разфасовки от свинско месоkgN0203 22 90
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Предни части и разфасовки от тяхkgN0203 29 11
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Котлети и разфасовки от тяхkgN0203 29 13
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тяхkgN0203 29 15
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: ОбезкостениkgN0203 29 55
Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Обезкостени: ДругиkgN0203 29 59
Пресни, охладени, замразени разфасовки от свинско месо (машинно обезкостено свинско месо MDM-прат)kgN0203 29 90
Цели и половин трупове от агнета пресни или охладениkgY0204 10 00
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Цели или половин труповеkgY0204 21 00
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна частkgY0204 22 10
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седлоkgY0204 22 30
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-необезкостени разфасовки-Задна част или половин задна частkgY0204 22 50
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-Други необезкостени разфасовкиkgY0204 22 90
Меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени-ОбезкостениkgY0204 23 00
Цели и половин трупове от агнета, замразениkgN0204 30 00
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Цели или половин труповеkgN0204 41 00
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Предна част или половин предна частkgN0204 42 10
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Карета и/или седло или половин каре и/или половин седлоkgN0204 42 30
Меса от животни от рода на овцете, замразени-необезкостени разфасовки-Задна част и половин задна частkgN0204 42 50
Меса от животни от рода на овцете, замразени-Други необезкостени разфасовкиkgN0204 42 90
Меса от агнета, замразени-ОбезкостениkgN0204 43 10
Други меса от рода на овцетете, замразени-ОбезкостениkgN0204 43 90
Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Цели или половин труповеkgY0204 50 11
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Необезкостени разфасовкиkgY0204 50 31
Други Меса от животни от рода на козите-Пресни или охладени-Обезкостени разфасовкиkgY0204 50 39
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Необезкостени разфасовкиkgN0204 50 71
Други Меса от животни от рода на козите-Замразени-Обезкостени разфасовкиkgN0204 50 79
Конско месо -Пресни или охладениkgY0205 00 20
Конско месо -ЗамразениkgN0205 00 80
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: Месести части от диафрагматаkgY0206 10 95
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък пресни или охладени: ДругиkgY0206 10 98
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: ЕзициkgN0206 21 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Черен дробkgN0206 22 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Месести части от диафрагматаkgN0206 29 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: ДругиkgN0206 29 99
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, пресни или охладениkgY0206 30 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Черен дробkgN0206 41 00
Карантии, годни за консумация от животни от рода на свинете, замразени: Други карантииkgN0206 49 00
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: пресни или охладениkgY0206 80 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: охладениkgY0206 80 99
Карантии, годни за консумация от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите: замразениkgN0206 90 91
Карантии, годни за консумация от животни от рода на овцете или козите: замразениkgN0206 90 99
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени пилета 83 %kgY0207 11 10
Меса от домашни птици: Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 %kgY0207 11 30
Меса от домашни птици: Неразфасовани, пресни или охладени оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начинkgY0207 11 90
Меса от домашни птици. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 70 %kgN0207 12 10
Меса от домашни птици: Неразфасовани замразени:, оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пилета 65 % или представени по друг начинkgN0207 12 90
Разфасовки от домашни птици, пресни или охладени: ОбезкостениkgY0207 13 10
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинкиkgY0207 13 20
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени:  Цели крилца, дори без връхчетатаkgY0207 13 30
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgY0207 13 40
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgY0207 13 50
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тяхkgY0207 13 60
Разфасовки от домашни птици пресни или охладени: Необезкостени: други  разфасофки (филе и др.)kgY0207 13 70
Карантии от домашни птици пресни или охладени: Черен дробkgY0207 13 91
Карантии от домашни птици пресни или охладени: ДругиkgY0207 13 99
Разфасовки от домашни птици замразени: ОбезкостениkgN0207 14 10
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинкиkgN0207 14 20
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетатаkgN0207 14 30
Разфасовки от домашни птици: замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgN0207 14 40
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgN0207 14 50
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тяхkgN0207 14 60
Разфасовки от домашни птици замразени: Необезкостени: ДругиkgN0207 14 70
Разфасовки и карантии замразени: Черен дроб – пилешкиkgN0207 14 91
Карантии от домашни птици замразени: ДругиkgN0207 14 99
Меса от пуйки.Неразфасовани,пресни или охладени:Оскубани,изкормени,без глави и без крака,но с шийки,сърца,черен дроб и воденички,наречени пуйки 80%kgY0207 24 10
Меса от пуйки. Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начинkgY0207 24 90
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 80 %kgN0207 25 10
Меса от пуйки. Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени пуйки 73 % или представени по друг начинkgN0207 25 90
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: ОбезкостениkgY0207 26 10
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетаkgY0207 26 30
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgY0207 26 40
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgY0207 26 50
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях;  Кълки и разфасовки от тяхkgY0207 26 60
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: ДругиkgY0207 26 70
Разфасовки от пуйки пресни или охладени: Необезкостени: ДругиkgY0207 26 80
Разфасовки от пуйки замразени: ОбезкостениkgN0207 27 10
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинкиkgN0207 27 20
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетаkgN0207 27 30
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgN0207 27 40
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgN0207 27 50
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях;  Кълки и разфасовки от тяхkgN0207 27 60
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: ДругиkgN0207 27 70
Разфасовки от пуйки замразени: Необезкостени: ДругиkgN0207 27 80
Карантии от пуйки замразени: Черен дробkgN0207 27 91
Карантии от пуйки замразени: ДругиkgN0207 27 99
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени:  Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 %kgY0207 41 30
Меса от патици: Неразфасовани пресни или охладени:  Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начинkgY0207 41 80
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 70 %kgN0207 42 30
Меса от патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени патици 63 % или представени по друг начинkgN0207 42 80
От патици: Тлъст черен дроб, пресен или охладенkgY0207 43 00
Разфасовки от патици пресни или охладени: ОбезкостениkgY0207 44 10
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинкиkgN0207 44 21
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетатаkgY0207 44 31
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgY0207 44 41
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgY0207 44 51
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тяхkgY0207 44 61
Разфасовки от патици пресни или охладени: Необезкостени: ДругиkgY0207 44 81
Карантии от патици пресни или охладени: Черен дроб, различен от тлъстияkgY0207 44 91
Карантии от патици пресни или охладени: ДругиkgY0207 44 99
Разфасовки от патици замразени: ОбезкостениkgN0207 45 10
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинкиkgN0207 45 21
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетатаkgN0207 45 31
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgN0207 45 41
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgN0207 45 51
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тяхkgN0207 45 61
Разфасовки от патици замразени: Необезкостени: ДругиkgN0207 45 81
Карантии от патици замразени: Тлъст черен дробkgN0207 45 93
Карантии от патици замразени: Черен дроб: ДругkgN0207 45 95
Карантии от патици замразени: ДругиkgN0207 45 99
Меса от гъски: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени гъски 75 % или представени по друг начинkgN0207 52 90
От гъски: Тлъст черен дроб, пресен или охладенkgY0207 53 00
Разфасовки от гъски, пресни или охладени: Необезкостени:  Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилцаkgN0207 54 41
Разфасовки от гъски замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тяхkgN0207 55 51
Карантии от гъски замразени: Тлъст черен дробkgN0207 55 93
Карантии от гъски замразени: Черен дроб: ДругkgN0207 55 95
Карантии от гъски замразени: ДругиkgN0207 55 99
Меса от токачки: Неразфасовани, пресни, охладени или замразениkgN0207 60 05
Карантии от токачки: пресни, охладени или замразени: Черен дробkgN0207 60 91
От домашни зайциkgY0208 10 10
Сланина – Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламураkgN0209 10 11
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Бутове и разфасовки от тяхkgN0210 11 11
Меса от животни от рода на свинете-Осолени или в саламура-Плешки и разфасовки от тяхkgN0210 11 19
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Бутове и разфасовки от тяхkgN0210 11 31
Меса от животни от рода на свинете-Сушени или пушени-Плешки и разфасовки от тяхkgN0210 11 39
Меса от животни от рода на свинете-ДругиkgN0210 11 90
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Осолени или в саламураkgN0210 12 11
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-Сушени или пушениkgN0210 12 19
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях-От домашни свине-ДругиkgN0210 12 90
От домашни свине-Осолени или в саламура-Половинки бекон или три четвърти предна частkgN0210 19 10
От домашни свине-Осолени или в саламура-Три четвърти задна част или средна частkgN0210 19 20
Други-От домашни свине-Осолени или в саламура-Предни части и разфасовки от тяхkgN0210 19 30
От домашни свине-Осолени или в саламура-Котлети и разфасовки от тяхkgN0210 19 40
Други меса от домашни свине-Осолени или в саламураkgN0210 19 50
От домашни свине-Сушени или пушени-Предни части и разфасовки от тяхkgN0210 19 60
От домашни свине-Сушени или пушени-Котлети и разфасовки от тяхkgN0210 19 70
Меса от домашни свине-Сушени или пушени-ОбезкостениkgN0210 19 81
Други меса-От домашни свине-Сушени или пушени-обезкостениkgN0210 19 89
Други меса от домашни свине-Сушени или пушен-неупоменати другадеkgN0210 19 90
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък-осолени или в саламура; сушени или пушени-ОбезкостениkgN0210 20 90
Други меса: от коне, осолени или в саламура или изсушениkgN0210 99 10
Други меса различни от опоменати в позиции 0210: осолени или в саламура или изсушениkgN0210 99 39
Карантии: от домашни свине: черен дроб – осолен или в саламура или изсушенkgN0210 99 41
Карантии: от домашни свине: други – осолени или в саламура или изсушениkgN0210 99 49
Карантии: от рода на едрия рогат добитък – Месести части от диафрагмата осолени или в саламура или изсушениkgN0210 99 51
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)kgY0302 14 00
Плоски риби – Морски език (Solea spp.) – пресни или охладениkgY0302 23 00
Плоски риби – Калкани (Psetta maxima) – пресни или охладениkgY0302 24 00
Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) – пресни или охладениkgY0302 41 00
Риби: Пресни или охладени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)kgY0302 45 10
Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus) – пресни или охладениkgY0302 54 11
Риби: Пресни или охладени: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)kgY0302 84 10
Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели) – пресни или охладениkgY0302 85 10
Риби: Пресни или охладени: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)kgY0302 85 30
Риби: замразени: Атлантически сьомги(Salmo salar) и дунавски пъстърви(Hucho hucho)kgN0303 13 00
Риби: замразени: Пъстърви – ДругиkgN0303 14 90
Риби: замразени: Морски език (Solea spp.)kgN0303 33 00
Риби: замразени: Калкани (Psetta maxima)kgN0303 34 00
Риби: замразени: Цял: Тон с жълти перки – албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604kgN0303 42 20
Риби: замразени: Тон с жълти перки – албакор -Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604-ДругkgN0303 42 90
Риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)kgN0303 51 00
Риби: замразени: Сардина от вида Sardina pilcharduskgN0303 53 10
Риби: замразени: Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)kgN0303 53 90
Риби: замразени: От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus)kgN0303 54 10
Риби: замразени: Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)kgN0303 55 10
Мерлузи (Merluccius, Urophycis) – и другии – замразениkgN0303 66 19
Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)kgN0303 81 15
Риби:замразени: Селдова акула (Lamna nasus)kgN0303 81 30
Риби: замразени: Скатови (Rajidae)kgN0303 82 00
Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax) – замразениkgN0303 84 10
Филета от риби: пресни или охладени: Тилапия (Oreochromis spp.)kgY0304 31 00
Филета от риби:пресни или охладени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho)kgY0304 41 00
Филета от риби: замразени:Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus),атлантически сьомги(Salmo salar)и дунавски пъстърви(Hucho hucho)kgN0304 81 00
Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)kgN0304 86 00
Филета от риби: замразени: Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]kgN0304 87 00
Други: Филета от риби: замразени: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)kgN0304 99 23
Студеноводни скариди – Сиви скариди от вида Crangon crangonkgN0306 16 91
Други студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon) – замразениkgN0306 16 99
Скариди от рода PenaeuskgY0306 17 92
Други скариди рода Penaeus, от семейство Pandalidae, рода Crangon – замразениkgN0306 17 99
Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди – Живи, пресни или охладениkgY0307 21 00
От вида Loligo spp.kgY0307 42 20
Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus)kgN0307 43 95
Октоподи (Octopus spp.)-Живи, пресни или охладениkgY0307 51 00
Октоподи (Octopus spp.) – замразениkgN0307 52 00
Други: замразени: Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid)kgN0307 99 20
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 lkgN0401 10 10
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %; – другиkgN0401 10 90
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, непревишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 lkgN0401 20 11
Мляко и сметана,неконцентрирани,нито подсладени със захар или други подсладители;С тегловно съдържание на мазнини,превишаващо 1 %,но непревишаващо 3 %;-другиkgN0401 20 19
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но превишаващо 3 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 lkgN0401 20 91
Мляко и сметана неконцентрирани нито подсладени със захар или други подсладители С тегловно съдържание на мазнини превишаващо 1%,но превишаващо 3% -другиkgN0401 20 99
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 lkgN0401 40 10
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %;- другиkgN0401 40 90
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 lkgN0401 50 11
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %; Непревишаващо 21 %; – другиkgN0401 50 19
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; В директни опаковки, непревишаващо 2 lkgN0401 50 31
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар и подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %; – другиkgN0401 50 39
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %; В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 lkgN0401 50 91
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители; С тегловно съдържание на мазнини, Превишаващо 45 %;- другиkgN0401 50 99
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kgkgN0402 10 11
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други – сухи млекаkgN0402 10 19
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар или подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kgkgN0402 10 91
Други сухи млека:концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,с тегл.съдържание на мазнини,непревишаващо 1,5%:Без прибавка на захар/подсладители:В директни опаковки,непревишаващо 2,5kg:ДругиkgN0402 10 99
Мляко и сметана,концентрирани на прах,гранули или други твърди форми,без захар или други подсладители:С тегловно съдържание на мазнини,непревишаващо 27 %: В директни опаковки,непревишаващо 2,5 kgkgN0402 21 11
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други – сметанаkgN0402 21 18
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми: без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 21 91
Мляко и сметана, концентрирани на прах, гранули или други твърди форми, Без захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %:  ДругиkgN0402 21 99
Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %kgN0402 29 11
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 29 15
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg: ДругиkgN0402 29 19
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 29 91
Други млека и сметана: концентрирани С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: ДругиkgN0402 29 99
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %kgN0402 91 10
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %kgN0402 91 30
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 91 51
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки,  непревишаващо 2,5 kg: ДругиkgN0402 91 59
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 91 91
Други млека и сметана: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg: ДругиkgN0402 91 99
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %kgN0402 99 10
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки,  непревишаващо 2,5 kgkgN0402 99 31
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: ДругиkgN0402 99 39
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kgkgN0402 99 91
Други млека и сметана: концентрирани Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: ДругиkgN0402 99 99
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини – Непревишаващо 3 %kgN0403 10 11
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 10 13
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини – Превишаващо 6 %kgN0403 10 19
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар и подсладители, Друго, с тегловно съдържание на мазнини – Непревишаващо 3 %kgN0403 10 31
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао; Без прибавка на захар, други подсладители Друго, с тегловно съдържание на мазнини – Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 10 33
Кисело мляко; Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки или какао; Без прибавка на захар и подсладители Друго, с тегловно съдържание на мазнини – Превишаващо 6 %kgN0403 10 39
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0403 10 51
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0403 10 53
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 27 %kgN0403 10 59
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3 %kgN0403 10 91
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 10 93
Кисело мляко; Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6 %kgN0403 10 99
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули, без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0403 90 11
Други заквасени млека:Неароматизирани,без прибавка на плодове,ядки или какао:На прах,гранули без прибавка на захар и подсладители,с тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 1,5%,но непревишаващо 27%kgN0403 90 13
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0403 90 19
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители: Други, с тегловно съдържание на мазнини:  Непревишаващо 1,5 %kgN0403 90 31
Други кисели млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах или гранулиБез прибавка на захар или други подсладители: Други, Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0403 90 33
Други заквасени млека: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули без прибавка на захар и подсладители: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0403 90 39
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3 %kgN0403 90 51
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 90 53
Други заквасени млека: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6 %kgN0403 90 59
Други заквасени млека: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3 %kgN0403 90 61
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 90 63
Други заквасени млека:  Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6 %kgN0403 90 69
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0403 90 71
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0403 90 73
Ароматизирани млека или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 27 %kgN0403 90 79
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3 %kgN0403 90 91
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %kgN0403 90 93
Други заквасени млека и сметана, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6 %kgN0403 90 99
Суроватка, концентрирана на прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 02
Суроватка, концентрирана на прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 %kgN0404 10 04
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 27 %kgN0404 10 06
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 12
Суроватка,концентрирана на прах,гранули или други твърди форми:Без прибавка на захар или други подсладители,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х6,38):Превишаващо 15%,непревишаващо 27%kgN0404 10 14
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Без захар или подсладители,с тегл.съд.на протеини(азотно съдържание х6,38):Превишаващо 15% и с тегл.съд.на мазнини:Превишаващо 27%kgN0404 10 16
Суроватка,концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители:На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х6,38): Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 26
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегл.съд.на протеини(азотно съдържание х6,38):Непревишаващо 15% и тегл.съд.на мазнини:Превишаващо 1,5%,но непревишаващо 27%kgN0404 10 28
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Непревишаващо 15% и тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 27%kgN0404 10 32
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини:Непревишаващо 1,5%kgN0404 10 34
Суроватка, концентрирана На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 10 36
Суроватка,концентрирана На прах,гранули или в други твърди форми:Друга,с тегловно съдържание на протеини(азотно съдържание х 6,38):Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини:Превишаващо 27%kgN0404 10 38
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 48
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 10 52
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 10 54
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 56
Друга суроватка: Без прибавка на захар и подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38):  Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 10 58
Друга суроватка: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 10 62
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 72
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 10 74
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 10 76
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 10 78
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 10 82
Друга суроватка, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 10 84
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 90 21
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 90 23
Други суроватки: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 90 29
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %kgN0404 90 81
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %kgN0404 90 83
Други суроватки, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %kgN0404 90 89
Натурално масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %;  В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кgkgN0405 10 11
Масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло; ДругиkgN0405 10 19
Възстановено масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %;kgN0405 10 30
Масло от суроватка; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло;kgN0405 10 50
Масло; С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %; Натурално масло; ДругоkgN0405 10 90
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %kgN0405 20 10
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %kgN0405 20 30
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %kgN0405 20 90
Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %kgN0405 90 10
Млечни пасти за намазване: ДругиkgN0405 90 90
Сирене Mozzarella, дори в течност; Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %kgN0406 10 30
Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: ДругиkgN0406 10 50
Бяло краве сирене: Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: ДругиkgN0406 10 80
Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв видkgN0406 20 00
Топени сирена, различни от стърганите със съдържание на Emmental, Gruyere и Appenzell или сирене Glaris с билки (наречено „schabziger“), с тегловно съдържание на мазнини по -малко или равно на 56 %kgN0406 30 10
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Непревишаващо 48 %kgN0406 30 31
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Превишаващо 48 %kgN0406 30 39
Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %kgN0406 30 90
Сирене Roquefort; Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefortkgN0406 40 10
Сирене Gorgonzola; Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefortkgN0406 40 50
Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roquefort: ДругиkgN0406 40 90
Други сирена: Предназначени за преработкаkgN0406 90 01
Сирене EmmentalkgN0406 90 13
Сирена Gruyere, SbrinzkgN0406 90 15
Сирена Bergkase, AppenzellkgN0406 90 17
Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d Or и Tete de MoinekgN0406 90 18
Сирене CheddarkgN0406 90 21
Сирене EdamkgN0406 90 23
Сирене TilsitkgN0406 90 25
КашкавалkgN0406 90 29
Сирене FetakgN0406 90 32
Сирене KefalotyrikgN0406 90 35
Сирене FinlandiakgN0406 90 37
Сирене JarlsbergkgN0406 90 39
Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози меховеkgN0406 90 50
Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %kgN0406 90 61
Сирена Fiore sardo, Pecorino: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %kgN0406 90 63
Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %kgN0406 90 69
Сирене Provolone: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 73
Сирене Maasdam: С тегловно съдържание на мазнини,  тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 74
Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 75
Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 76
Сирене Gouda: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 78
Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 79
Сирена Cantal,Cheshire,Wensleydale,Lancashire,Double Gloucester,Blarney,Colby,Monterey:Със съдържание на мазнини и съдържание на вода в немасленото вещество:Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 81
Сирене Camembert: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 82
Сирене Brie: С тегловно съдържание на мазнини, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 84
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %kgN0406 90 86
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %kgN0406 90 89
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %kgN0406 90 92
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 72 %kgN0406 90 93
Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: ДругиkgN0406 90 99
Птичи яйца с черупки, пресни; Оплодени яйца за инкубиране: От кокошки (Gallus domesticus)за 1 бройY0407 11 00
Птичи яйца с черупки, пресни: От пуйки или от гъскиза 1 бройY0407 19 11
От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus): Другиза 1 бройY0407 19 90
Други пресни яйца: От кокошки (Gallus domesticus)за 1000 бройкиY0407 21 00
Други пресни яйца: От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)за 1000 бройкиY0407 29 10
Други пресни яйца: Другиза 1 бройY0407 29 90
Други пресни яйца: От домашни птициза 1000 бройкиY0407 90 10
Други пресни яйцаза 1 бройY0407 90 90
Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушениkgY0504 00 00
Картофи, пресни или охладени: За посевkgN0701 10 00
Картофи, пресни или охладени: Ранни картофи, от 1 януари до 30 юниkgN0701 90 50
Картофи, пресни или охладени: ДругиkgN0701 90 90
Домати, пресни или охладениkgN0702 00 00
Домати, пресни или охладени: оранжерийниkgN0702 00 00
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук за посевkgN0703 10 11
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: ДругkgN0703 10 19
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: ШалотkgN0703 10 90
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: ЧесънkgN0703 20 00
Лук и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Праз и други лукови зеленчуциkgN0703 90 00
Моркови и репиkgN0706 10 00
Краставици, пресни или охладени: оранжерийниkgN0707 00 05
Краставици, пресни или охладениkgN0707 00 05
Корнишони, пресни или охладениkgN0707 00 90
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Грах (Pisum sativum)kgN0708 10 00
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)kgN0708 20 00
Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Други бобови зеленчуциkgN0708 90 00
Гъби от рода AgaricuskgY0709 51 00
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Зелен пипер от открити площиkgN0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Червен пипер „Капия“ (без камби и шипка)kgN0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Сладки пиперкиkgN0709 60 10
Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: ДругиkgN0709 60 99
Маслини-пресни или охладени: Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново маслоkgN0709 92 10
Маслини-пресни или охладени: ДругиkgN0709 92 90
ТиквичкиkgN0709 93 10
Сладка царевицаkgN0709 99 60
МаслиниkgN0710 80 10
Маслини: временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние -Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново маслоkgN0711 20 10
Маслини: временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние – ДругиkgN0711 20 90
Бразилски орехи: пресни или сушени: С черупкиkgN0801 21 00
Бразилски орехи: пресни или сушени: Без черупкиkgN0801 22 00
Кашу: пресни или сушени:  С черупкиkgN0801 31 00
Кашу: пресни или сушени:  Без черупкиkgN0801 32 00
Бадеми: пресни или сушени: С черупки – ГорчивиkgN0802 11 10
Бадеми: пресни или сушени:  С черупкиkgN0802 11 90
Бадеми: пресни или сушени: Без черупки – ГорчивиkgN0802 12 10
Бадеми: пресни или сушени: Без черупкиkgN0802 12 90
Лешници (Corylus spp.):  пресни или сушени: С черупкиkgN0802 21 00
Лешници (Corylus spp.): пресни или сушени: Без черупкиkgN0802 22 00
Обикновени орехи:  пресни или сушени:  С черупкиkgN0802 31 00
Обикновени орехи:  пресни или сушени: Без черупкиkgN0802 32 00
Шамфъстък:  пресни или сушени:  С черупкиkgN0802 51 00
Шамфъстък: пресни или сушени:  Без черупкиkgN0802 52 00
Орехи макадамия: пресни или сушени: С черупкиkgN0802 61 00
Орехи макадамия: пресни или сушени: Без черупкиkgN0802 62 00
Пеканови орехи: пресни или сушениkgN0802 90 10
Банани – ПресниkgN0803 10 10
АнанасиkgN0804 30 00
АвокадоkgN0804 40 00
Гуайави, манго и мангустаниkgN0804 50 00
Цитрусови плодове: Сладки портокали, пресни: Пъпови портокали (Navel oranges)kgN0805 10 22
Цитрусови плодове: Сладки портокали, пресни: Персийски (обикновени) портокали (White oranges)kgN0805 10 24
Цитрусови плодове: Сладки портокали, пресни: ДругиkgN0805 10 28
Портокали – Други (за фреш)kgN0805 10 80
Цитрусови плодове: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): СатсумасиkgN0805 21 10
Цитрусови плодове: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): ДругиkgN0805 21 90
Цитрусови плодове: Грейпфрути, включително „pomelos”kgN0805 40 00
Цитрусови плодове: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)kgN0805 50 10
Цитрусови плодове, пресни или сушени: Зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)kgN0805 50 90
Грозде, прясно или сушено: ТрапезноkgN0806 10 10
Грозде, прясно: Друго (различно от трапезното)kgN0806 10 90
Коринтски (черни) стафидиkgN0806 20 10
Султански стафидиkgN0806 20 30
Грозде сушено: ДругоkgN0806 20 90
ДиниkgN0807 11 00
Пъпеши-ДругиkgN0807 19 00
ябълки – пресниkgN0808 10 80
круши – пресниkgN0808 30 90
ДюлиkgN0808 40 00
КайсииkgN0809 10 00
Пресни ЧерешиkgN0809 29 00
Праскови, вкл. Брюнони и нектариниkgN0809 30 10
СливиkgN0809 40 05
ЯгодиkgN0810 10 00
МалиниkgN0810 20 10
КивиkgN0810 50 00
Райски ябълкиkgN0810 70 00
Плодове,временно консервирани(например посредством серен диоксид или във вода-солена или с други вещества,подсигуряващи временното им консервиране),но негодни за консумация в това състояние – ЧерешиkgN0812 10 00
Кафе сурово: НедекофеинизираноkgN0901 11 00
Кафе сурово: ДекофеинизираноkgN0901 12 00
Кафе печено: НедекофеинизираноkgN0901 21 00
Кафе печено: ДекофеинизираноkgN0901 22 00
Заместители на кафе, съдържащи кафеkgN0901 90 90
Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: От твърда пшеницаkgN1101 00 11
Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: От лимец и от мека пшеницаkgN1101 00 15
Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: От смес от пшеница и ръжkgN1101 00 90
Фъстъци непечени: С черупкиkgN1202 41 00
Фъстъци непечени: Без черупки, дори натрошениkgN1202 42 00
Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени – Необработено маслиново масло Extra virginkgN1509 10 20
Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени – ДругиkgN1509 90 00
Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени – твърди фракции – Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малкоkgN1511 90 11
Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени – твърди фракции – Представени по друг начинkgN1511 90 19
Сурови масла – Слънчогледово или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: От слънчогледkgN1512 11 91
Сурови масла – Слънчогледово или масло от шафранка (safflower) и техните фракции:От шафранка (safflower)kgN1512 11 99
Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база от черен дробkgY1601 00 10
Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка (без съдържание на черен дроб)kgY1601 00 91
Други колбасиkgY1601 00 99
Приготвени храни, консерви от месо, карантии или кръв-хомогенизирани (детски храни или диетични храни)kgN1602 10 00
Приготвени храни, консерви от месо, карантии или кръв-От черен дроб-От гъски или от патициkgN1602 20 10
Приготвени храни, консерви от месо, карантии или кръв-От черен дроб от всякакви животниkgN1602 20 90
Приготвени храни-Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработкаkgY1602 31 11
Приготвени храни-Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птициkgN1602 31 19
Други Приготвени храни-Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птициkgN1602 31 80
Приготвени храни-Съдържащи изключително месо от петли и кокошки без топлинна обработкаkgY1602 32 11
Други Приготвени храни-Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от петли и кокошкиkgN1602 32 19
Приготвени храни-Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птициkgN1602 32 30
Други Приготвени храни-Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птициkgN1602 32 90
Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици-Без топлинна обработкаkgY1602 39 21
Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици-Без топлинна обработка-ДругиkgY1602 39 29
Други приготвени храни без топлинна обработкаkgY1602 39 85
Месни продукти или консерви От домашни свине-Бутове и разфасовки от тяхkgY1602 41 10
От домашни свине-ДругиkgY1602 41 90
Месни продукти или консерви От домашни свине-Плешки и разфасовки от тяхkgY1602 42 10
Месни продукти или консерви от домашни свине-ДругиkgY1602 42 90
Смеси от домашни свине съдържащи тегловно 80% или повече месо или карантии от всякакъв вид – Котлети (с изключение на врата) и разфасовки от тях, включително смеси от котлети и бутовеkgY1602 49 11
Смеси от домашни свине съдържащи тегловно 80% или повече месо или карантии от всякакъв вид – Врат и разфасовки от него, включително смесите от врат и плешкиkgY1602 49 13
Смеси от домашни свине съдържащи тегловно 80% или повече месо или карантии от всякакъв вид – Други смеси, съдържащи бутове, плешки, котлети или вратове и разфасовки от тяхkgY1602 49 15
Смеси от домашни свине съдържащи тегловно 80% или повече месо или карантии от всякакъв вид – Други смесиkgY1602 49 19
Смеси от домашни свине Съдържащи тегловно 40% или повече, но по-малко от 80% месо или карантии от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произходkgY1602 49 30
Смеси от домашни свине Съдържащи тегловно по-малко от 40% месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произходkgY1602 49 50
Смеси от домашни свине Съдържащи тегловно по-малко от 40% месо или карантии, от всякакви видове, включително сланината и мазнините от всякакъв вид или произход-ДругиkgY1602 49 90
От животни от рода на едрия рогат добитък-Необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантииkgY1602 50 10
От животни от рода на едрия рогат добитък-Corned beef, в херметически затворени опаковкиkgN1602 50 31
Храни от животни от рода на едрия рогат добитък-ДругиkgN1602 50 95
Храни, приготвени от животинска кръвkgY1602 90 10
Храни приготвени От дивеч или от зайциkgY1602 90 31
Храни Съдържащи месо или карантии от домашни свинеkgY1602 90 51
Храни необработени топлинно; смеси от топлинно обработени месо или карантии и топлинно необработени месо или карантии от рода на едрия рогат добитъкkgY1602 90 61
Храни съдържащи месо или карантии от животни от рода на едрия рогат добитък-ДругиkgY1602 90 69
Храни съдържащи месо или карантии от овцеkgY1602 90 91
Храни съдържащи месо или карантии от козиkgY1602 90 95
Храни съдържащи месо от рода на овците и козите и ДругиkgY1602 90 99
Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки от захарно цвекло предназначена за рафиниранеkgN1701 12 10
Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки от захарно цвекло – ДругkgN1701 12 90
Сурова захар от захарна тръстика, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавкиkgN1701 13 90
Сурова захар от захарна тръстика, без ароматизиращи или оцветяващи добавки -ДругаkgN1701 14 90
Захар от захарна тръстика или от цвекло, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавкиkgN1701 91 00
Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Бяла захарkgN1701 99 10
Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние без ароматизиращи или оцветяващи добавкиkgN1701 99 90
Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза – ИзоглюкозаkgN1702 30 10
Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза – Под формата на бял кристален прах, дори агломерираниkgN1702 30 50
Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза – ДругиkgN1702 30 90
Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар-ИзоглюкозаkgN1702 40 10
Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар-ДругиkgN1702 40 90
Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар-Фруктоза, химически чистаkgN1702 50 00
Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар-ИзоглюкозаkgN1702 60 10
Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар-ДругиkgN1702 60 95
Други, включително инвертна захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза-Химически чиста малтозаkgN1702 90 10
Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза-ИзоглюкозаkgN1702 90 30
Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза-Малтодекстрин и сироп от малтодекстринkgN1702 90 50
Карамелизирани захари и меласи-Съдържащи тегловно в сухо състояние 50% или повече захарозаkgN1702 90 71
Карамелизирани захари и меласи-Съдържащи тегловно в сухо състояние 50% или повече захароза-На прах, дори агломерираниkgN1702 90 75
Карамелизирани захари и меласи-ДругиkgN1702 90 79
Други-Съдържащи тегловно в сухо състояние 50% или повече захарозаkgN1702 90 95
Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта – Меласа от захарна тръстикаkgN1703 10 00
Други меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захартаkgN1703 90 00
Имитиращ продукт (млечни сосове и сметани) Несъдържащи млечни мазнини захароза изоглюкоза глюкоза скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5% млечни мазнини,по-малко от 5% захарозаkgN1901 90 91
Маслини – годни за консумация, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселинаkgN2001 90 65
Маслини: приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразениkg/net eda (нето оцедено тегло)N2005 70 00
Имитиращ продукт (сирене или кашкавал) Несъдържащи млечни мазнини,захароза,изоглюкоза,глюкоза,скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5% млечни мазнини, по-малко от 5% захарозаkgN2106 90 92
2710 12 31 Бензин за двигатели: Авиационен бензинлN2710 12 31
2710 12 41 Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON), по-малко от 95лN2710 12 41
2710 12 45 Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98лN2710 12 45
2710 12 49 Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON) 98 или повечелN2710 12 49
2710 12 51 Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Превишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON), по-малко от 98лN2710 12 51
2710 12 59 Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Превишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON) 98 или повечелN2710 12 59
2710 12 70 Бензин за двигатели: Горива за реактивни двигатели, тип бензинлN2710 12 70
2710 19 21 Керосин: За реактивни двигателилN2710 19 21
2710 19 25 Керосин: ДруглN2710 19 25
2710 19 29 Керосин: ДругилN2710 19 29
2710 19 43 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %лN2710 19 43
2710 19 46 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %лN2710 19 46
2710 19 47 Газьол:  С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %лN2710 19 47
2710 19 48 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %лN2710 19 48
2710 19 62 Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 %лN2710 19 62
2710 19 64 Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 1 %лN2710 19 64
2710 19 68 Тежки горива (fuel oils):С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1 %лN2710 19 68
2710 20 11 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 %лN2710 20 11
2710 20 15 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %лN2710 20 15
2710 20 17 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 %лN2710 20 17
2710 20 19 Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %лN2710 20 19
2710 20 31 Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 %лN2710 20 31
2710 20 35 Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 1 %лN2710 20 35
2710 20 39 Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 1 %лN2710 20 39

Информацията е валидна към датата на публикуване. Актуалната таблица може да се намери на интернет страницата на НАП, като се посети Фискален контрол от Начало > Контрол > Фискален контрол .

Подаване на данъчна декларация по пощата

Годишната данъчна декларация на физическите лица за 2020 г., може да се подава на хартиен носител чрез изпращане до компетентната за гр. Русе данъчна служба – ТД на НАП Варна – офис Русе. Такава декларация се нарича Годишна данъчна декларация  по чл.50 от ЗДДФЛ.

Пощенските станции в гр.Русе, където можете да подадете годишна данъчна декларация са следните:

Пощенски кодНаименование на пощенската станцияАдресТелефон за контакти
7000Русе Цгр. Русе, пл. „Средец „№ 1082/817322
7001Русе 1гр. Русе, пл.“Ал. Стамболийски „№ 1082/830237
7002Русе 2гр. Русе, ул. „Александровска“ 97082/830259
7003Русе 3гр. Русе,  ул.  „Ален Мак“ 12082/841860
7004Русе 4гр. Русе, ул. „Плиска“ 39,Бл Вида082/841858
7005Русе 5гр. Русе, ул. „Липник“ 50082/841861
7006Русе 6гр. Русе, ул. „Чипровци“ 20082/841862
7007Русе 7кв.Образцов Чифлик, ул.“Обр. Чифлик“№3082/830245
7008Русе 8кв. Средна Кула, ул. “ Йордан Йовков“№12082/800903
7009Русе 9гр. Русе,  ул. „Тутракан „№ 41082/841921
7010Русе 10гр. Русе, кв. Долапите „Стремление „№ 25082/800902
7011Русе 11гр. Русе , кв.Дзс , Ул.  „Чинар“№ 1082/830246
7012Русе 12гр. Русе , ул. „Мария Луиза“ 19082/830236
7013Русе 13гр. Русе , ул.“Рига“ № 35082/841859
7015Русе 15гр. Русе , ул.“Григор Пърличев“5082/861728
7016Русе 16гр. Русе , ул. „Йосиф Цанков“ 45082/861758
7017Русе 17гр. Русе , ул. “ Митрополит Григорий“№12 Вту, Бл. 3082/841863
7018Русе 18Кв.Чародейка- Север Ул.Опълченска №18 Бл.303Вх.А082/861757
7019Русе 19Кв.Чародейка- Юг Ул.“Т. Икономов“ №1,Бл.213082/861730
7020Русе 20гр. Русе, ул “ Воден “ № 11 бл.Люба Ивошевич082/830240

В пощенската станция, декларациите се подават като препоръчана пратка с обратна разписка или се входират директно, всички формуляри се предоставят безплатно.

1. Изпращане на годишната данъчна декларация като препоръчана пратка

След като се попълни, годишната данъчна декларация се поставя в пощенски плик и се предава на гише в съответната пощенска станция. Цената на препоръчаната пратка е 0.62 лв. Най-сигурният начин е писмото да бъде придружено с известие за доставяне, т.е. обратна разписка, която е на цена 0.55 лв, като чрез този документ се удостоверява несъмненното получаване на декларацията в данъчната служба. Пощенски пликове се продават в пощенските станции. Таксуването на пратката съобразно нейното тегло до 50 гр. струва 0,65 лв, от 51 до 100 гр. струва 0,70 лв, от 101 до 250 гр. струва 0,85 лв.

2. Изпращане на годишната данъчна декларация „на открито“

Годишната данъчна декларация, след нейното попълване, се представя на гише в пощенската станция. Тя се подава лично или чрез пълномощник. Служителят на гишето изисква лична карта или пълномощно за удостоверяване на правата и ако всичко е наред издава разписка в която е написан входящият номер на декларацията. Цената за подаване в пощата на годишната данъчна декларация „на открито“ е 1.50 лв.

Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация  по чл.50 от ЗДДФЛ за 2020 г. е 05 май 2021 г.

В пощенските станции не се подават такива декларации от едноличните търговци, земеделските стопани и тези лица, които упражняват свободна професия. Тези данъчно задължени физически лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и по тая причина за тях е задължително подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ само по електронен начин – с ПИК от НАП или квалифициран електронен подпис. Когато влезете в електронния портал на НАП, е възможно да видите Вашите доходи, така както са подадени от платците към Вас за 2020 г.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

Данък печалба и данък дивидент

Постигането на положителен финансов резултат е водещ мотив за всяка стопанска дейност. Колкото е по-голям, толкова по-успешен е бизнеса на предприемача.

Печалбата се облага с корпоративен данък. Данък печалба или наричан още корпоративен данък се изчислява за всяка календарна година и се внася в началото на следващата година. Този данък, наречен още корпоративен, не зависи от нарастването на печалбата. Той е фиксиран на 10 % от нейния размер за годината.

Освен от юридическо лице (фирма, сдружение и фондация със специална стопанска дейност), търговска дейност може да се извършва и като едноличен търговец (ЕТ), който по-долу ще се разглежда само за кратко сравнение. Вписване в търговския регистър като ЕТ, може да поиска дори всеки чужденец, който е дееспособно физическо лице с местожителство (постоянен адрес) в Република България. Доходите от стопанска дейност на ЕТ се облагат с 15% данък. Понастоящем, регистрацията като ЕТ е малко популярна, но за някои случаи е незаменима, защото дава възможност за облагане на доходите с различни видове данък, чрез ползване на изгодни местни данъци в зависимост от местоположението откъдето се извършва дейността, например чрез прилагане на данък патент.

Също така, възможности за изгоден данък има и при юридическото лице. Например, за производствена дейност в район с висока безработица данъкът може да бъде и 0%. За целта обаче трябва да са наети на работа поне 10 лица от този район и спестеният данък да се инвестира в производството.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане също имат благоприятни последствия за успешния бизнес, заради изключително ниските данъци както възможностите за тяхното пълно отсъствие.

Печалба и загуба

Когато през данъчната година, фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ, реализира положителен резултат за данъчни цели, тогава възниква задължение за данък.

Първо печалбата е счетоводна, после е данъчна. Правилата за изчисление на счетоводната печалба, са еднакви както за юридическите лица, така и за ЕТ, където печалбата се наименова като доход. Принципните положения са две.:

Положителният финансов резултат, който се получава от пресмятането на всички разходи и приходи през годината. Той се нарича печалба.

Ако в резултат от пресмятането се получи отрицателен финансов резултат, това означава че фирмата или друго юридическо лице, вкл.ЕТ имат загуба.

Тези финансови резултати са за счетоводни цели и се отразяват в годишните финансови отчети, но все още не можем да сме сигурни че имаме данък печалба. Понякога размерът на счетоводната и данъчната печалба съвпадат, но често се различават. Това е така, защото за данъчни цели законът не признава някои разходи и приходи.

Например, разходи за начислени глоби, конфискации, санкции, лихви за просрочие, неустойки и щети е задължително да се отчетат в счетоводството, но не се признават за данъчни цели. Ако документа, с който е отчетен разход е загубен, този разход също не се признава.

Съществуват също и приходи, които не се признават за данъчни цели. Например, това са приходи от дивиденти на фирмата. Това са приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Основният замисъл е да няма многофазно облагане на една и съща печалба, разпределена от едно дружество в друго, след като печалбата вече веднъж е била обложена в дружеството, където е била първоначално реализирана. Принципът е, че дивидентите разпределени от български дружества или дружества от ЕС/ЕИП се облагат при получаването им от физическите лица.

Кога има авансов данък?

Ако годишните приходи на данъчно задължено лице по Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) са над 300 000 лв., но под 3 000 000.01 лв., трябва да се правят авансови вноски на три месеца. Ако приходите са над 3 000 000.00 лв., се правят месечни авансови вноски. Приходите са нетните приходи от продажби за годината преди предходната година

Авансовият данък се определя на база хипотетична данъчна печалба, която обаче ние можем да изчислим с голяма точност, като координираме авансовите вноски. Когато авансовите вноски са по-малки от реалната данъчна печалба спрямо данъчна формула, се дължат лихви на Националната агенция по приходите (НАП). Авансов данък за данък дивидент няма.

Данък дивидент

Този данък е последния данък, който трябва се плати, преди притежаващият дял в юридическото лице, да прибере остатъка от печалбата в собствения си джоб, когато е физическо лице. Възможен е дивидент насочен към юридическо лице, което владее капитал в друго юридическо лице – в този случай данък дивидент няма, както беше изяснено по-горе. Остатъкът от печалбата се нарича неразпределена печалба. Тя е равна на всичката годишна печалба на юридическото лице, намалена със сумата на корпоративния данък. Ако има неразпределана печалба от минали години, тя се натрупва към новосформираната.  Сумарно всички данъци, до личното разпределение на парите са 14.5%, която сума е близка до сумата от 15% при ЕТ, където няма разпределение на парите, те директно отиват в полза на собственика. Например, т.нар.юридическо лице има данъчна печалба от 10000 лв. Корпоративният данък е 10000 х 10% = 1000 лв., неразпределената печалба е 10000-1000 = 9000 лв., а данък дивидент е 9000 х 5% = 450 лв. Следователно, сумарната данъчна тежест се изразява във 1450 лв. данък, върху данъчна печалба от 10000 лв. Данък дивидент се пресмята и внася за тримесечието, през което има разпределяне на дивидент/и/.

Данъчни декларации

Данъчната декларация за данък печалба се подава до 31 март на следващата година. В случаи, какъвто е епидемията от коронавирус, този срок се удължава. Понастоящем, за 2020 г. декларирането се извършва до 30 юни 2021 г. Данъчната декларация за данък дивидент се подава до края на тримесечието, в което се разпределя дивидент. Данък печалба и данък дивидент се внасят в същия срок, който е определен за съответната данъчна декларация, с която се обявяват пред НАП.

Счетоводни услуги Русе ЕООД, могат да са напълно полезни при пресмятането на счетоводна и данъчна печалба. Прецизното и коректно изчисление на данъците, гарантира липсата на проверки от данъчната служба. Ние сме доказали многократно, че можем да осигурим дългогодишно партньорство с бизнеси в България, чрез нашето висококачествено данъчно обслужване.

Стара годишна данъчна декларация на ЕООД за 2005 г.

Сериозен прираст на подадените онлайн данъчни декларации в НАП

Средно за около 10 минути, над 13000 физически лица за едно денонощие са подали своите данъчни декларации за 2020 г., чрез ползване на предварително попълнени данни в системата на НАП. Към сегашният момент, близо две трети от всички данъчни декларации на физически лица са подадени онлайн.

Фокусирането върху декларирането обхващащо доходите на физическите лица от страна на НАП, не остави без последствия елекронната система, касаеща юридическите лица. Невъзможно е подаване на декларацията за фирми, тъй като липсва такава възможност в електронния модул „Декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ“ на агенцията.

Подаването на декларацията за данъци по ЗДДФЛ от физическите лица, може да се извърши в срок до 05.05.2021 г., а отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране на доходите по електронен път до 31.03.2021 г., като лицето не трябва да има неплатени публични задължения.

Продажбата на лични вещи в интернет е освободена от данъчно облагане

Според новинарско съобщение на НАП от 09.03.2021 г. тези доходи, които са с произход от електронна търговия и са с наложен платеж, подлежат на предварително записване в годишната данъчна декларация на физическите лица. Електронната услуга с предварително попълнени данъчни декларации стартира от 16.03.2021 г. Тези декларации са видими в електронния портал на НАП.

Преценката какви са тези суми пада върху лицето декларатор, дали сумите от т.нар.онлайн търговия са от продадени лични вещи или от продажба на активи с характеристика на стоки, произведени или закупени с цел да се препродадат, като така се осъществява търговска дейност. Ако има търговия, доходите от нея се посочват от физическите лица в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

НАП предоставя допълнителна информация за това кои доходи са облагаеми и кои не са облагаеми. Ако желаете да получете данъчна консултация извън НАП, не се колебайте да ни позвъните или да изпратите email за Вашия казус.

Автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД.

Телефони на НАП – Русе

Във връзка с препоръките за дистанционна връзка от данъчния офис в Русе, по последна информация от 29.10.2020 г., официално обявените телефони за връзка с ТД на Варна с офис в Русе са следните:

  1. Телефони, на които се дава данъчна информация – 082 808 161 и 082 808 162.
  2. Телефони, на които се уточнява здравен статус на задължително осигурените лица – 082 808 126 и 082 808 196.
  3. Телефони, на които се прави справка за банковите сметки на НАП-Русе – 082 808 191, 082 808 189 и 082 808 182.

В данъчния офис, беше установен заразен служител от коронавирус на 20.10.2020 г.  Близките дни ще стане ясно доколко се проявява заразата в данъчната служба. Известно е, че инкубационният период за изява на евентуално заразяване при други лица варира от 10 до 14 дни.

Ако решите да посетите НАП-Русе, съобразете се с работното време на офиса и въведените прекъсвания за дезинфекция. Прилагаме изображение от предверието.

Надяваме се и желаем ниска заразност, в офиса на НАП в Русе.

Работно време на НАП – прекъсване за дезинфекция и някои подробности

НАП Русе, работно време прекъсванияНАП-Русе, е офис към ТД на НАП – Варна. Във връзка с коронавирусът (SARS-CoV-2) и опасността от зараза и развитие на болест (COVID-19), работното време се прекъсва за задължителна дезинфекция на помещенията.

Дезинфекцията се провежда по следния график:

от 10:30 часа до 10:45 часа

от 12:30 часа до 12:45 часа

от 15:00 часа до 15:15 часа

За горепосочените периоди клиенти не се обслужват.

Клиентите на НАП-Русе следва да се съобразяват с някои подробности:

  1. Дезинфекцията често започва по-рано и дежурното лице (охрана) от НАП на входната врата е възможно да Ви откаже достъп до работните помещения.
  1. Използването на защитни средства като маска, шлем и т.н. не е задължително в ареала на работното място, от където НАП предоставя услугата, защото между служителят и клиента е поставена защита от прозрачен полиметилметакрилат.
  1. Дезинфектанта за ръце с който Ви пръска дежурният (охрана) пред входа на НАП-Русе може да бъде отказан, тъй като за неговия състав няма никаква информация. Това е неизвестно вещество, неоповестено, поставено в пулверизатор за градински цветя. Вие може да извадите собствен дезинфектант с който да се обработите – така поне ще сте наясно какво слагате на ръцете си. Много хора имат алергия на ръцете, а както е известно те са основния инструмент за работа, който е добре да се пази и поддържа. Важно е да се знае, че кожата не е бариера за химическите вещества – те лесно я импрегнират и постъпват в кръвния поток. Задължение на НАП-Русе е да предостави дезинфектант за ръце на входа на обекта, но не и да възложи принудително и избирателно пръскане на входящия човешки поток. За дезинфекция си има определен график и нейна насоченост са пръскане на работните помещения, а не на клиентите.
  1. Ще е необходимо да предвидите време от 15-20 мин. повече, отколкото обичайно, когато посещавате офиса на НАП-Русе. Достъп от дежурния (охрана) се разрешава в зависимост от това колко хора има в помещенията на първия етаж в сградата и съблюдава спазването на 1.5 м. дистанция между клиентите на НАП-Русе, които изчакват обслужване в общото помещение.

Моля, съблюдавайте препоръките на НАП-Русе, но не забравяйте че правилната информираност може да облегчи в значителна степен Вашите ангажименти. Така например, следва да се знае, че съблюдавайки това „при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция” както и „всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции,търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.,са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение No 3.” съгласно последната заповед на Министерство на здравеопазването (РД-01-548/30.09.2020 г.), можем да сме наясно, че съществена част от действията на дежурния (охрана) в НАП-Русе, не се основават на някакво регламентирано положение.

Как да направите проверка дали ДДС номер е валиден в ЕС?

ддс номер проверка валиден есАко трябва да определите дали е валиден ДДС номера на контрагент от ЕС, има доста различни начини да извършите задачата. Съществуват много решения, които могат да ви помогнат. Те обаче не са еднакви по лекота и време, изисквани от ваша страна за проверка на ДДС номер. По-надолу ще Ви запознаем с най-общата информация, без която не може да се прави  търсене за ДДС номер.

Проверка на собствения ДДС номер. Какво трябва да направя, ако собственият ми номер по ДДС изглежда невалиден?

За да е ясно, как фирмите виждат собствения им ддс номер трябва да се преглежда какъв е статуса, при очертаващи се сделки с нови клиенти.

Уебсайтът на Комисията е система в реално време, която проверява валидността на идентификационните номера на ДДС спрямо базата данни, поддържана от държавите-членки. Ако собственият ДДС номер изглежда невалиден, трябва да занимаем данъчна администрация, която да коригира несъответствието.

Защо е важно да определим дали е валиден един ДДС номер на контрагент от ЕС?

Ако, примерно, сте фирма в една страна, доставяща стоки за фирми в други страни-членки на ЕС, можете да го направите без начисляване на ДДС, само ако тези които купуват стоката са с валидна регистрация по ДДС. В такива случаи трябва да потвърдите идентификационния номер за ДДС на купувачите, за да определите дали данъка по ДДС трябва да се добави към фактурата.

Дори когато се занимавате с повтарящи се операции на едни и същи клиенти вие сте задължени редовно да потвърждавате ддс номерата.

Ако просто трябва да проверите дали единен ДДС номер „изглежда“ като валиден регистрационен номер в ЕС по ДДС, тогава можете да използвате следната връзка, за да видите начина на структуриране  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do?locale=en#item_11

Само преждепосочето не е достатъчно, за да се определи дали интерсуващият ни ддс номер е валиден идентификационен номер по ДДС и дали имате право да фактурирате на клиента си без ДДС. Ако търсите подробна ддс информация може да направите това на https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

 

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Удължените срокове по ЗКПО са публикувани в Държавен вестник

udaljeni-spokove-po-zkpoНа основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
през 2020 г. сe удължават сроковете до 30 юни 2020 г. съобразно следните разпоредби на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане):

1. Чл. 92, ал. 2 – касае срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от лицата подлежащи на облагане с корпоративен данък.

2. Чл. 93 – се отнася за вноските за корпоративния данък на данъчнозадължените лица за съответната година, след приспадане на внесените авансови вноски.

3. Чл. 217, ал. 2 – по отношение внасяне на данъка върху разходите.

4. Чл. 219, ал. 4 и 5 – касае декларирането на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта и годишният отчет за дейността.

5. Чл. 241, ал. 2 – се отнася за внасянето на данъка за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

6. Чл. 252, ал. 1 – касае подаването на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, при положение, че подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година.

7. Чл. 253 – се отнася за срока за внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия.

8. Чл. 259, ал. 2 – касае подаването на годишна данъчна декларация за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби.

9. чл. 260 – се отнася за срока за внасянето на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Декларациите се подават в НАП, а вноските за данъка се плащат по сметката на компетентната данъчна служба. Освен тези срокове, има удължаване и на други срокове, които може да се намерят в Държавен вастник брой 28, от дата 24.03.2020 г.