Работно време на НАП – прекъсване за дезинфекция и някои подробности

НАП Русе, работно време прекъсванияНАП-Русе, е офис към ТД на НАП – Варна. Във връзка с коронавирусът (SARS-CoV-2) и опасността от зараза и развитие на болест (COVID-19), работното време се прекъсва за задължителна дезинфекция на помещенията.

Дезинфекцията се провежда по следния график:

от 10:30 часа до 10:45 часа

от 12:30 часа до 12:45 часа

от 15:00 часа до 15:15 часа

За горепосочените периоди клиенти не се обслужват.

Клиентите на НАП-Русе следва да се съобразяват с някои подробности:

  1. Дезинфекцията често започва по-рано и дежурното лице (охрана) от НАП на входната врата е възможно да Ви откаже достъп до работните помещения.
  1. Използването на защитни средства като маска, шлем и т.н. не е задължително в ареала на работното място, от където НАП предоставя услугата, защото между служителят и клиента е поставена защита от прозрачен полиметилметакрилат.
  1. Дезинфектанта за ръце с който Ви пръска дежурният (охрана) пред входа на НАП-Русе може да бъде отказан, тъй като за неговия състав няма никаква информация. Това е неизвестно вещество, неоповестено, поставено в пулверизатор за градински цветя. Вие може да извадите собствен дезинфектант с който да се обработите – така поне ще сте наясно какво слагате на ръцете си. Много хора имат алергия на ръцете, а както е известно те са основния инструмент за работа, който е добре да се пази и поддържа. Важно е да се знае, че кожата не е бариера за химическите вещества – те лесно я импрегнират и постъпват в кръвния поток. Задължение на НАП-Русе е да предостави дезинфектант за ръце на входа на обекта, но не и да възложи принудително и избирателно пръскане на входящия човешки поток. За дезинфекция си има определен график и нейна насоченост са пръскане на работните помещения, а не на клиентите.
  1. Ще е необходимо да предвидите време от 15-20 мин. повече, отколкото обичайно, когато посещавате офиса на НАП-Русе. Достъп от дежурния (охрана) се разрешава в зависимост от това колко хора има в помещенията на първия етаж в сградата и съблюдава спазването на 1.5 м. дистанция между клиентите на НАП-Русе, които изчакват обслужване в общото помещение.

Моля, съблюдавайте препоръките на НАП-Русе, но не забравяйте че правилната информираност може да облегчи в значителна степен Вашите ангажименти. Така например, следва да се знае, че съблюдавайки това „при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция” както и „всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции,търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.,са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение No 3.” съгласно последната заповед на Министерство на здравеопазването (РД-01-548/30.09.2020 г.), можем да сме наясно, че съществена част от действията на дежурния (охрана) в НАП-Русе, не се основават на някакво регламентирано положение.

Как да направите проверка дали ДДС номер е валиден в ЕС?

ддс номер проверка валиден есАко трябва да определите дали е валиден ДДС номера на контрагент от ЕС, има доста различни начини да извършите задачата. Съществуват много решения, които могат да ви помогнат. Те обаче не са еднакви по лекота и време, изисквани от ваша страна за проверка на ДДС номер. По-надолу ще Ви запознаем с най-общата информация, без която не може да се прави  търсене за ДДС номер.

Проверка на собствения ДДС номер. Какво трябва да направя, ако собственият ми номер по ДДС изглежда невалиден?

За да е ясно, как фирмите виждат собствения им ддс номер трябва да се преглежда какъв е статуса, при очертаващи се сделки с нови клиенти.

Уебсайтът на Комисията е система в реално време, която проверява валидността на идентификационните номера на ДДС спрямо базата данни, поддържана от държавите-членки. Ако собственият ДДС номер изглежда невалиден, трябва да занимаем данъчна администрация, която да коригира несъответствието.

Защо е важно да определим дали е валиден един ДДС номер на контрагент от ЕС?

Ако, примерно, сте фирма в една страна, доставяща стоки за фирми в други страни-членки на ЕС, можете да го направите без начисляване на ДДС, само ако тези които купуват стоката са с валидна регистрация по ДДС. В такива случаи трябва да потвърдите идентификационния номер за ДДС на купувачите, за да определите дали данъка по ДДС трябва да се добави към фактурата.

Дори когато се занимавате с повтарящи се операции на едни и същи клиенти вие сте задължени редовно да потвърждавате ддс номерата.

Ако просто трябва да проверите дали единен ДДС номер „изглежда“ като валиден регистрационен номер в ЕС по ДДС, тогава можете да използвате следната връзка, за да видите начина на структуриране  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do?locale=en#item_11

Само преждепосочето не е достатъчно, за да се определи дали интерсуващият ни ддс номер е валиден идентификационен номер по ДДС и дали имате право да фактурирате на клиента си без ДДС. Ако търсите подробна ддс информация може да направите това на https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

 

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Удължените срокове по ЗКПО са публикувани в Държавен вестник

udaljeni-spokove-po-zkpoНа основание § 25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
през 2020 г. сe удължават сроковете до 30 юни 2020 г. съобразно следните разпоредби на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане):

1. Чл. 92, ал. 2 – касае срокът за подаване на годишната данъчна декларация, от лицата подлежащи на облагане с корпоративен данък.

2. Чл. 93 – се отнася за вноските за корпоративния данък на данъчнозадължените лица за съответната година, след приспадане на внесените авансови вноски.

3. Чл. 217, ал. 2 – по отношение внасяне на данъка върху разходите.

4. Чл. 219, ал. 4 и 5 – касае декларирането на данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта и годишният отчет за дейността.

5. Чл. 241, ал. 2 – се отнася за внасянето на данъка за приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

6. Чл. 252, ал. 1 – касае подаването на годишна данъчна декларация от бюджетните предприятия, при положение, че подлежат на облагане с данък върху приходите за съответната година.

7. Чл. 253 – се отнася за срока за внасяне на данъка върху приходите от бюджетните предприятия.

8. Чл. 259, ал. 2 – касае подаването на годишна данъчна декларация за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби.

9. чл. 260 – се отнася за срока за внасянето на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Декларациите се подават в НАП, а вноските за данъка се плащат по сметката на компетентната данъчна служба. Освен тези срокове, има удължаване и на други срокове, които може да се намерят в Държавен вастник брой 28, от дата 24.03.2020 г.

Коронавирус и промени в НАП – Русе

nap-ruse-koronavirusНАП – Варна, офис Русе, въвежда редица промени в работното време и начина на работа с клиенти във връзка с епидемията от коронавирус.

Работното време на данъчния офис ще бъде с прекъсване за обезпаразитяване на вътрешните помещения, врати, инвентар и други повърхности достъпни за посетителите. Прекъсването на работния ден ще е от 12:30 до 13:00 часа. Дезинфекцията ще е съпроводена с проветряване на служебните помещения, за създаване на нормални условия за клиенти и работещи в сградата на НАП – Русе.

Отстоянието между клиентите, както и всички останали хора в данъчния офис трябва да е 1.5 м. с цел по-трудно заразяване при евентуален приносител. За целта ще бъдат предоставени информационни бланки от данъчната служба.

НАП препоръчва, офисите на агенцията да се посещават само при необходимост. Ползването на ПИК и електронен подпис, може да облегчи значително ситуацията свързана с контакти при условията от риск за разпространението на коронавирус.

От счетоводна къща Евристика, съветваме да се контактува и чрез куриерски и други фирми за пощенски услуги заради улеснения достъп, включително всякакви други варианти за дистанционни контакти с НАП посредством бърз досег.

Струпването на близкостоящи хора, както е потвърдено от много изследвания, е всред най-рисковите ситуации за заразяване с коронавирус. В последните новини се дава пример със стая от 100 човека, където се очаква 70 от тях да имат инокулация (закрепване) на вирус при внасяне на патоген. За другите 30 вирусът не се закрепва за лигавицата на дихателната система.

2020 г. – нов списък на услугите в НАП Русе

Система за управление на опашките, 2020 г. НАП-РусеОт 13.01.2020 г., НАП – Варна, офис Русе е с нов списък на услугите, изведени в списък на електронния терминал във фоайе клиенти.

Функционално, системата работи по стария начин – от менюто се избира желаната услуга и т.нар. система за управление на опашките извежда бележка с пореден номер, с която клиента се явява пред служител на данъчната служба, след като бъде повикан по светлинен и звуков начин от специално табло разположено на видно за всички чакащи начин. Оповестява се номерът на гишето, на което гражданинът ще бъде обслужен и неговият пореден номер на т.нар. електронна опашка.

В случай, че клиента желае да ползва няколко услуги, трябва да изтегли бележка за всяка една от тях. Съществува вариант да се изтегли един номер за една услуга, след което клиентът е възможно да бъде препратен от първия служител към друг служител, който да извърши съответната услуга.

Разполагаме с възможности за съдействие, като представяме клиента пред НАП, като за целта боравим с електронни и хартиени документи.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

 

 

Патентен данък за 2020 г. и патентна декларация

Патент в Община Русе за 2020 г.Местият патентен данък за Русе, не променя своите стойности през 2020 г.

Още 10 работни дни остават за подаване на патентната декларация за 2020 г. отнасяща се за подлежащият на деклариране патентен данък. Такъв данък плащат всички физически лица, включително еднолични търговци (EТ) извършващи дейност която е посочена в ЗМДТ.

Тези лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават образец на данъчна декларация, където посочват до 31 януари на 2020 г. тези обстоятелства които служат за определянето на данъка. Когато лицата започват на дейността след горепосочената дата патентната декларация се подава непосредствено преди те да започнат дейност.

За 2020 г. заплащането на патентни и други местни данъци започва на 15 януари. Те са плащат в брой и чрез ПОС-устройства на първия етаж в сградата на Община – Русе Дирекция „Местни данъци и такси”, с адрес ул. „Котовск” №1 и работно време от 8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. За плащания извън паричния салон на Община – Русе, се посещават места където има разположени каси на Изипей и Фастпей, като плащане е възможно и през интернет платформата Ипей.

Новост са малка корекция на един текст от Закона за местни данъци и такси – така според § 11 от преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ДОПК, за 2020 г. при местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, т.е. от Общинския съвет на съответната Община, за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди. Изменението означава, че всички, които предлагат една стая за краткосрочно отдаване под наем, се приравняват към хотели, но не са задължени да се категоризират.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД

 

НАП-Русе и старт на данъчната кампания за 2020 г.

Старт на данъчната кампания за 2020 г. - НАП РусеКакто преди, така и тази година данъчната служба в Русе, няма да е напълно функционална на 02.01.2020 г.. На 10.01.2020 г. НАП-Русе ще започне данъчната кампания. От сайта на данъчната служба се научава, че причината за това са промени в приложимото законодателство.

Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за рано деклариране и плащане през 2020 г. е 31 03.2020 г., а крайният срок за обявяване на доходите на физическите лица е 30.04.2020 г..През март 2020 г. ще е достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат ПИК от НАП или разполагат с електронен подпис.

Приключването за година 2019 г. по отношение данъчно-осигурителните сметки на фирми и граждани ще бъде извършено от НАП от 1 до 9 януари.

Данъчно-осигурителните изисквания са част от информацията, която се предоставя на телефона на Информационния център на НАП, тел: 0700 18 700.

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

2020 г. данъци – важни промени в прилагането на законите

2020-danaci-vajni-promeniПървите промени за 2020 г., предпоставките за които бяха заложени през 2019 г. вече са факт. Очакването на правителството е, да те да рефлектират в увеличаване на данъчната дисциплина и намаляване на сивия икономически сектор.

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха направени през предходната година, бяха отсрочвани, като част от условията, които нормативните и разпоредби посочват за касовите апарати влязоха в сила още през 2019-та, като за по-голямата част от дружествата това беше отложено за пролетта на 2020 г..

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите – дори да нямат регистрация по ЗДДС , трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства в срок до 31 януари 2020 г. Тези които ползват ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18.

Считано от 01.02.2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

В срок до 31 март 2020 г. лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в да отговаря на нормативните изисквания по Наредба № Н-18.

В срок до 31 март 2020 г. тези фирми, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, също трябва да отговарят на регламентираното в наредбата.

Промените в данъчните регламенти ще доведат до по-бързо предаване на информацията от устройствата за издаване на касови бележки. Извършването на касови сторно операции също търпи промени, забранява се издаването на т.н. „служебен бон”.

Друга важна промяна е влизащото в сила изменение в ЗДДС, касаещо многото „сходни” фирми (и други лица, данъчнозадължени по закона) създавани и функциониращи заради избягване на задължителна ддс регистрация. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.

Законът регламентира, в чл.96, ал.10, че в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец. Това се отнася за две или повече свързани лица или лица, които действат съгласувано, при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от тях.

За оборот според разпоредбата, се счита и този който е реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

Също така в нормативния текст се посочва, че дейността е еднородна, при наличието на значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Обаче, не се приема от закона, в чл.96, ал.11, че е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако е налице прекъсване на дейността за повече от един месец от датата на преустановяване на дейността от предходното лице и датата на започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на чл.96 ал. 10 от ЗДДС.

Такъв тип лица, отговарящи на условията по чл.96, ал.10 от ЗДДС, съгласно § 34 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗКПО, са длъжни да подадат заявление за регистрация в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.

Нормативирането на идеята за избягване на регистрация по ЗДДС на „сходните“ фирми, не е достатъчно добре изразено и подлежи на уточняване.

Местният данък и местните такси в Русе за 2020 г. няма да се променят

След избирането на кмета Пенчо Милков, в Русе имаше дебати свързани с определянето на местните данъци и такси.

Обичайно, след встъпването в мандат на нов кмет в доста общини в страната се случваха промени в посока на увеличение на данъчната тежест, такси и цени на услугите. Според изказвания на кмета Милков, той не е привърженик на вдигането на данъка върху автомобилите събиран от Община Русе, въпреки че от гл.счетоводител на русенската служба е обявена дупка от 4.4 милиона лева в общинските разчети.

Явно, обаче, общинската администрация в Русе е намерила начин за да запази старите нива на местните данъци и такси през 2020 г. На въпрос отправен от Кмета.бг. от Община Русе отговориха, че размерът на местните данъци и такси няма да претърпи промени през идната 2020 г. Регламентираните размери на местни данъци и такси, съобразно Наредба 20 на Общински съвет Русе, са едни от най-ниските в страната.

Без промени на местни данъци и такси Русе, 2020

Според Кмета.бг. освен в Русе, промени няма да претърпят и данъците и таксите в Община Велико Търново, вследствие завишени общински разчети.

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Вероятност от вдигане на данък автомобили в Русе

vdigane-danak-avtomobili-ruse-2019-2020Местният данък за колите на русенци е вероятно да бъде вдигнат от началото на 2020 година. Има очакване Община Русе да увеличи данъка върху превозните средства. Това са всички автомобили с регистрация в Местни данъци и такси Русе.

Поради бюджетен недостиг от около 4 400 000 лв. и изискванията в наредба № 7 за размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, няма да могат да се покриват нормите в следващата 2020 година.

За 2019 г. община Русе има отчисления към към РИОСВ за 57 лв. на тон, а за 2020 г. те ще са в размер на 95 лв. на тон. Заради липсата на сепарираща инсталация, отчисленията се изменят от 3 на 6 милиона.

В следващите няколко дни новият кмет на Русе, г-н Милков, планира среща с премиера Борисов и финансовия министър Горанов, с цел запазване на размера на отчисленията към РИОСВ на нива от 2019 г, за да не се повишава и местният данък за автомобилите.

vdigane-danak-avtomobili-ruse

Evristika-schetovodna-kashta-ruse