Местният данък и местните такси в Русе за 2020 г. няма да се променят

След избирането на кмета Пенчо Милков, в Русе имаше дебати свързани с определянето на местните данъци и такси.

Обичайно, след встъпването в мандат на нов кмет в доста общини в страната се случваха промени в посока на увеличение на данъчната тежест, такси и цени на услугите. Според изказвания на кмета Милков, той не е привърженик на вдигането на данъка върху автомобилите събиран от Община Русе, въпреки че от гл.счетоводител на русенската служба е обявена дупка от 4.4 милиона лева в общинските разчети.

Явно, обаче, общинската администрация в Русе е намерила начин за да запази старите нива на местните данъци и такси през 2020 г. На въпрос отправен от Кмета.бг. от Община Русе отговориха, че размерът на местните данъци и такси няма да претърпи промени през идната 2020 г. Регламентираните размери на местни данъци и такси, съобразно Наредба 20 на Общински съвет Русе, са едни от най-ниските в страната.

Без промени на местни данъци и такси Русе, 2020

Според Кмета.бг. освен в Русе, промени няма да претърпят и данъците и таксите в Община Велико Търново, вследствие завишени общински разчети.

автор: Счетоводни услуги Русе ЕООД

Вероятност от вдигане на данък автомобили в Русе

vdigane-danak-avtomobili-ruse-2019-2020Местният данък за колите на русенци е вероятно да бъде вдигнат от началото на 2020 година. Има очакване Община Русе да увеличи данъка върху превозните средства. Това са всички автомобили с регистрация в Местни данъци и такси Русе.

Поради бюджетен недостиг от около 4 400 000 лв. и изискванията в наредба № 7 за размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, няма да могат да се покриват нормите в следващата 2020 година.

За 2019 г. община Русе има отчисления към към РИОСВ за 57 лв. на тон, а за 2020 г. те ще са в размер на 95 лв. на тон. Заради липсата на сепарираща инсталация, отчисленията се изменят от 3 на 6 милиона.

В следващите няколко дни новият кмет на Русе, г-н Милков, планира среща с премиера Борисов и финансовия министър Горанов, с цел запазване на размера на отчисленията към РИОСВ на нива от 2019 г, за да не се повишава и местният данък за автомобилите.

vdigane-danak-avtomobili-ruse

Evristika-schetovodna-kashta-ruse

Такси по ЗМДТ в Русе

taksi-mestni-danaci-i-taksi-ruse„Местни данъци и такси” е дирекция в Община – Русе, която има следните цени на такси за административни услуги, съгласно Наредба – 16 на Общински съвет Русе, в сила от 01.01.2009 г.:

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

За граждани – срок до 5 дни                                  5 лв.

За граждани – срок до 3 работни дни                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 5 дни                                 10 лв.

За ЮЛ и ЕТ – срок до 3 работни дни                  20 лв.

 

ДУБЛИКАТ НА КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И КОПИЯ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗМДТ

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

РАЗПЕЧАТКА НА ДАНЪЧНА СМЕТКА

Срок до 7 работни дни                                            3 лв.

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

Обикновена услуга – срок до 3 работни дни       2 лв.

Бърза услуга – срок 1 работен ден                       4 лв.

 

Цените са актуални към датата на публикацията.

 

Evristika-schetovodna-kashta-ruse