Патентен данък за 2020 г. и патентна декларация

Патент в Община Русе за 2020 г.Местият патентен данък за Русе, не променя своите стойности през 2020 г.

Още 10 работни дни остават за подаване на патентната декларация за 2020 г. отнасяща се за подлежащият на деклариране патентен данък. Такъв данък плащат всички физически лица, включително еднолични търговци (EТ) извършващи дейност която е посочена в ЗМДТ.

Тези лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават образец на данъчна декларация, където посочват до 31 януари на 2020 г. тези обстоятелства които служат за определянето на данъка. Когато лицата започват на дейността след горепосочената дата патентната декларация се подава непосредствено преди те да започнат дейност.

За 2020 г. заплащането на патентни и други местни данъци започва на 15 януари. Те са плащат в брой и чрез ПОС-устройства на първия етаж в сградата на Община – Русе Дирекция „Местни данъци и такси”, с адрес ул. „Котовск” №1 и работно време от 8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване. За плащания извън паричния салон на Община – Русе, се посещават места където има разположени каси на Изипей и Фастпей, като плащане е възможно и през интернет платформата Ипей.

Новост са малка корекция на един текст от Закона за местни данъци и такси – така според § 11 от преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ДОПК, за 2020 г. при местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, т.е. от Общинския съвет на съответната Община, за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди. Изменението означава, че всички, които предлагат една стая за краткосрочно отдаване под наем, се приравняват към хотели, но не са задължени да се категоризират.

автор: Счетоводни Услуги Русе ЕООД