Работно време на НАП – прекъсване за дезинфекция и някои подробности

НАП Русе, работно време прекъсванияНАП-Русе, е офис към ТД на НАП – Варна. Във връзка с коронавирусът (SARS-CoV-2) и опасността от зараза и развитие на болест (COVID-19), работното време се прекъсва за задължителна дезинфекция на помещенията.

Дезинфекцията се провежда по следния график:

от 10:30 часа до 10:45 часа

от 12:30 часа до 12:45 часа

от 15:00 часа до 15:15 часа

За горепосочените периоди клиенти не се обслужват.

Клиентите на НАП-Русе следва да се съобразяват с някои подробности:

  1. Дезинфекцията често започва по-рано и дежурното лице (охрана) от НАП на входната врата е възможно да Ви откаже достъп до работните помещения.
  1. Използването на защитни средства като маска, шлем и т.н. не е задължително в ареала на работното място, от където НАП предоставя услугата, защото между служителят и клиента е поставена защита от прозрачен полиметилметакрилат.
  1. Дезинфектанта за ръце с който Ви пръска дежурният (охрана) пред входа на НАП-Русе може да бъде отказан, тъй като за неговия състав няма никаква информация. Това е неизвестно вещество, неоповестено, поставено в пулверизатор за градински цветя. Вие може да извадите собствен дезинфектант с който да се обработите – така поне ще сте наясно какво слагате на ръцете си. Много хора имат алергия на ръцете, а както е известно те са основния инструмент за работа, който е добре да се пази и поддържа. Важно е да се знае, че кожата не е бариера за химическите вещества – те лесно я импрегнират и постъпват в кръвния поток. Задължение на НАП-Русе е да предостави дезинфектант за ръце на входа на обекта, но не и да възложи принудително и избирателно пръскане на входящия човешки поток. За дезинфекция си има определен график и нейна насоченост са пръскане на работните помещения, а не на клиентите.
  1. Ще е необходимо да предвидите време от 15-20 мин. повече, отколкото обичайно, когато посещавате офиса на НАП-Русе. Достъп от дежурния (охрана) се разрешава в зависимост от това колко хора има в помещенията на първия етаж в сградата и съблюдава спазването на 1.5 м. дистанция между клиентите на НАП-Русе, които изчакват обслужване в общото помещение.

Моля, съблюдавайте препоръките на НАП-Русе, но не забравяйте че правилната информираност може да облегчи в значителна степен Вашите ангажименти. Така например, следва да се знае, че съблюдавайки това „при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция” както и „всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции,търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.,са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение No 3.” съгласно последната заповед на Министерство на здравеопазването (РД-01-548/30.09.2020 г.), можем да сме наясно, че съществена част от действията на дежурния (охрана) в НАП-Русе, не се основават на някакво регламентирано положение.